Ridhuskort och priser

Avesta Ridklubb

Boka ridhus

Du behöver vara medlem i Avesta Ridklubb för att lösa ett ridhuskort. Kortet kopplas till kortägare och häst. Du kan boka max tre tillfällen vid samma bokningstillfälle.

Vi hyr ut vår anläggning för andra arrangemang i mån av plats. Önskar du ta hit en egen tränare ska Avesta ridklubbs verksamhetschefen kontaktas innan bokning. Kontakt tas via avesta.rk@telia.com .

Hitta hit

Priser

Våra priser för bokning av tid i våra ridhus. 

Har du flera hästar tillkommer en avgift per häst se nedan. 

Kvartal

1200 kr.

Halvår

1800 kr.

Helår

2400 kr.

Häst 1

100% av priset

Häst 2

75% av priset

Häst 3

50% av priset

Häst 4

Fritt

Bokningaregler

Du får boka max 2 timmar åt gången.
Önskar du boka mer än 2 timmar, kontakta avesta.rk@telia.com

Önskar du hyra hela ridhuset för att arrangera evenemang, träningar m,m kontakta alltid avesta.rk@telia.com för offert.

Aktivitet i ridhusen sker på egen risk. Se till att DU är försäkrad.

Det är var och ens ansvar att städa upp/mocka efter avslutat pass. Såväl som i ridhuset som parkering.  

Löshoppning bokas ALLTID via avesta.rk@telia.com och med en sådan bokning bokar man upp alla platser hela timmen även om man är ensam.

Önskar du tömköra eller longera behöver du av säkerhetsskäl boka ”ensamtid” alternativt avbryta om fler önskar nyttja ridhuset. Longering görs enbart i det lilla ridhuset.

På uppmaning ska du kunna visa upp att du betalt ridhushyran eller löst ridhuskort. Du ska kunna verifiera att du är medlem. Kontroller kommer göras löpande. Missköts detta riskerar du att bli avstängd från ridhusen i 6 månader.

Rulla till toppen