Ridhuskort

Avestar Rdklubb

Boka ridhus

Du behöver vara medlem i Avesta Ridklubb för att köpa ridhuskort. Kortet kopplas till kortägare och häst. Max tre tillfällen är möjliga att boka samtidigt. Önskar man ta hit egen tränare ska kontakt med verksamhetschefen (via avesta.rk@telia.com) tas.
Hitta hit

Priser

Våra priser för bokning av tid i våra ridhus. 

Har du flera hästar tillkommer en avgift per häst se nedan. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kvartal

1200 kr.

Halvår

1 800 kr

Helår

2 400 kr

Häst 1

100%

Häst 2

75 % av priset

Häst 3

50% av priset

Häst 4

Fritt

Bokningaregler

Du får boka max 2 timmar åt gången.
Önskar du boka mer än 2 timmar, kontakta avesta.rk@telia.se

Önskar du hyra hela ridhuset för att arrangera evenemang, träningar m,m kontakta alltid avesta.rk@telia.se för offert.


Aktivitet i ridhusen sker på egen risk. Se till att DU är försäkrad.


Det är var och ens ansvar att städa upp/mocka efter avslutat pass. Såväl som i ridhuset som parkering.  


Löshoppning bokas ALLTID via avesta.rk@telia.se och med en sådan bokning bokar man upp alla platser hela timmen även om man är ensam.


Önskar du tömköra eller longera behöver du av säkerhetsskäl boka ”ensamtid” alternativt avbryta om fler önskar nyttja ridhuset. Longering görs enbart i det lilla ridhuset.


På uppmaning ska du kunna visa upp att du betalt ridhushyran eller löst ridhuskort. Du ska kunna verifiera att du är medlem. Kontroller kommer göras löpande. Missköts detta riskerar du att bli avstängd från ridhusen i 6 månader.

Kontakta oss

Hos oss på Avesta Ridklubb finns möjlighet att lösa ridhuskort.

Priser:
Kvartal: 1200 kr
Halvår: 1800 kr
Helår: 2400kr

Häst 1 100%
Häst 2 75%
Häst 3 50%
Häst 4 fritt

Villkor:
Du behöver vara medlem i ARK för att köpa ridhuskort. Kortet kopplas till kortägare och häst. Max tre tillfällen är möjliga att boka samtidigt. Önskar man ta hit egen tränare ska kontakt med verksamhetschefen tas.

Är du intresserad av att lösa ridhuskort – kontakta oss via styrelsen.ark@outlook.com

Rulla till toppen