Våra priser

Avestar Rdklubb

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per år till bankgiro 5593-5357, märk betalningen med namn och personnummer.

Alternativt betalas via Swish 1235764642, märk betalningen med namn och personnummer.

Medlem - Junior

250 kr /år
Du räknas som junior från 3-18 år.

Medlem - Senior

380 kr / år
Du är senior från det år du fyller 19 år.

Lektionspriser

Priset gäller per lektionstillfälle.
Ridavgifter faktureras 2 gånger per termin.

Mulle

Barn 3-6 år

160 kr

Nybörjare

Oavsett ålder

205 kr

Junior

Barn och unga, 6-18 år

205 kr

Senior

Vuxna, 19 år och uppåt

255 kr

Junior special (LC)

Barn och unga, 6-18 år

270 kr

Dressyrspecial

Vuxna, 19 år och uppåt

330 kr

Hoppspecial

Vuxna, 19 år och uppåt

390 kr

Privatlektion

350 kr/ 30 min