Boka tid i ridhus

Så här bokar du tid i våra ridhus

Välkommen till vår nya bokningssida. Här kan du boka tid i våra ridhus. Klicka på det ridhus du önskar boka och du får upp aktuell kalender. Som synes så finns det fler bokningsbara tider/timme i kalendrarna. Önskar du ha ridhuset för dig själv så behöver du boka och betala för samtliga (4 i lilla ridhuset, 6 i stora ridhuset) timmar.

Din bokning är bindande. Behöver du avboka så görs det till ridhusbokning@avestaridklubb.nu senast 12 timmar innan din bokade tid. En administrativ avgift på 50 kr utgår då.

Kostnad

Vi har valt att dela in de som önskar hyra våra ridhus i 3 kategorier.

Detta för att uppmuntra till medlemskap och aktivitet i föreningen.

Kategori 1: Medlem, aktiv 70kr/h (detta innebär en medlem som aktivt deltar i de aktiviteter och arbetsdagar som anordnas av klubben. Alternativt stöttar administrativt tex med sponsring)

Kategori 2: Medlem, inaktiv 100kr/h (detta innebär en medlem som bara önskar att få komma och hyra våra ridhus)

Kategori 3: Icke medlem, 200kr/h

Betalning via swish till 123 576 46 42, markera betalningen med ridhus. Betalning sker i samband med bokning.

Regler

Du får boka max 2 timmar åt gången

Önskar du boka mer än 2 timmar, kontakta avesta.rk@telia.se

Aktivitet i ridhusen sker på egen risk. Se till att DU är försäkrad

Det är var och ens ansvar att städa upp/mocka efter avslutat pass. Såväl som i ridhuset som parkering.  

Löshoppning bokas ALLTID via avesta.rk@telia.se

Önskar du tömköra eller longera behöver du av säkerhetsskäl boka ”ensamtid” alternativt avbryta om fler önskar nyttja ridhuset. Longering görs enbart i det lilla ridhuset.

På uppmaning ska du kunna visa upp att du betalt ridhushyran och kunna verifiera att du är aktiv/inaktiv medlem. Kontroller kommer göras löpande. Missköts detta riskerar du att bli avstängd från ridhusen i 6 månader.

Hundar i ridhusen

Önskar du träna din hund i våra ridhus är du välkommen. Du behöver dock boka upp och betala för samtliga tider i det önskade ridhuset (4 i lilla ridhuset, 6 i stora ridhuset). Detta då det vid hundträning inte gör det möjligt för hästekipage att träna samtidigt. 

Boka det lilla ridhuset

Boka det stora ridhuset