Styrelsen

E-post: ark.styrelsen@outlook.com 

Ordförande: vakant

Vice och ställföreträdande ordförande: Michaela Östberg 070-414 26 53

Kassör och ledamot: Lisa Ivarsbacke

Sekreterare och ledamot: Johanna Pallin

Ledamot: Per Wolde

Ledamot: Tilda Tryggvesson

Ledamot: Ann-Sofie Sandberg

Ledamot: Martina Callmer-Eriksson

Suppleant: Johan Pallin

Valberedning: Moa Hedström Waldén, moahwalden@me.com, 073 801 05 55
Valberedning: Kathrine Thuman, katherine@thuman.se, 070 364 86 93