Medlemsinfo

Medlemsavgifter

Senior 375kr/år
Junior 250kr/år

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5593-5357, märk betalningen med namn och personnummer.

För medlem ingår även en olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring