Styrelsen

E-post: ark.styrelsen@outlook.com 

Ordförande: vakant

Vice och ställföreträdande ordförande: Michaela Östberg 070-414 26 53

Kassör och ledamot: Per Wolde

Sekreterare och ledamot: Johanna Pallin

Ledamot: Lisa Ivarsbacke

Ledamot: Ann-Sofie Sandberg

Ledamot: Martina Callmer-Eriksson

Suppleant: Johan Pallin