Information till våra medlemmar


Ordförande Lisa Gustafsson har valt att avgå som ordförande och ledamot i styrelsen from 27/7-22. I samråd med distriktsförbundet och med stöd av våra stadgar så går vice ordförande in fram till nästa årsmöte. Detta är normalt förfarande när det är mindre än halva verksamhetsåret kvar.
Styrelse har idag 11/8-22 valt att välja Michaela Östberg som vice ordförande för resterande period fram till nästa årsmöte och hon kommer därmed att täcka upp för den vakanta platsen som ordinarie ordförande lämnat.
Just nu har vi fullt fokus på att starta upp vår ridskole-verksamhet, ta hand om våra fina hästar och vår fantastiska personal.

Rulla till toppen