Säkerhet och beredskap

Vi är medvetna om vårt ansvar och våra roller om olyckor skulle inträffa och vi arbetar aktivt med att undvika dem.

Hur?

  • Vi har upprättat en beredskapsplan
  • Vi är utbildade i första hjälpen/brandskydd
  • Vi underhåller vår skyddsutrustning
  • Vi har intern olycks-/tillbudsrapportering
  • Vi har ett förbättringsprogram som innebär att vi analyserar olyckor/tillbud och genomför åtgärder för att förhindra upprepning
Rulla till toppen