Tobak, Alkohol, Droger

Föreningen Avesta Ridklubb tar fullständigt avstånd från all användning/förtäring av tobak, alkohol och narkotika.

Vår anläggning i Lerbäcken är klassad som “Rökfri Ridanläggning” i enlighet med Ridsportförbundets regler och rekommendationer. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Avesta Ridklubb stödjer Ungdomens Nykterhetsförbund- UNF och deras olika projekt som t. ex. “Våga säga nej till droger. Vi har kontakt med UNF och ser till att vi får aktuella broschyrer och affischer.